Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

III Mistrzostwa Szko?y w Podci?ganiu na Dr??ku


13 listopada 2013 roku na sali gimnastycznej w Zespo?u Szkó? CKP w Grubnie odby?y si? III Mistrzostwa Szko?y w Podci?ganiu na Dr??ku.


Juz po raz trzeci nagrody dla wszystkich uczniów startuj?cych w zawodach ufundowa?a firma Fitness Authority
W tym roku swoich si? spróbowa?o 15 zawodników, uczniów naszej szko?y z ró?nych klas i kierunków (Piskor Milosz, Nikolas Mielcarski, Mariusz Kwiatkowski, Oskar Oko?ski, Marek Bielski, Bartosz Urba?ski, Wojciech P?omi?ski, S?awomir Górecki, Karol Kawalec, Przemys?aw Obo?ski, Leszek Urtnowski, Andrzej Wrólewski, Adrian Ka?amajski, Tomasz Maziarski)

Zawody s?dziowa? organizator zawodów pan Krzysztof Jaruszewski natomiast s?dzi? pomocniczym by? pan Robert Zegan.
Podobnie jak w latach poprzednich zadaniem startuj?cych by?o wykonanie jak najwi?kszej ilo?ci poprawnych poci?gni?? na dr??ku. Rodzaj chwytu d?oni (nachwyt lub podchwyt) by? dowolny. Powtórzenie by?o zaliczone, gdy zawodnik podci?gn?? si? na dr??ku do minimum wysoko?ci brody a nast?pnie opu?ci? do pe?nego wyprostu ramion.
Wszyscy zawodnicy prezentowali bardzo wyrównany poziom. Wielu zawodników znacz?co poprawi?o swoje rezultaty z poprzednich zawodów.

Ostatecznie zwyci?zc? zawodów zosta? ucze? klasy I TM Przemys?aw Obo?ski z imponuj?cym wynikiem 27 poprawnych powtórze? ustanawiaj?c tym samym nowy rekord mistrzostw (poprzedni wynosi? 17 powtórze?).
Drugie miejsce zaj?? Karol Kawalec, który wykona? 21 powtórze? (w zesz?ym roku wykona? ich 17). Trzecie na podium by? Nicolas Mielcarski z 20 poprawnymi powtórzeniami.
Serdeczne podzi?kowania nale?? si? uczniom, którzy pomagali mi w organizacji zawodów, czyli Karolinie, Paulinie, Jagodzie, Paulinie i Jakubowi - dzi?ki Wam zawody przebieg?y sprawnie i bezproblemowo!

Galeria zdj?? z zawodów


Skromne podzi?kowanie od wszystkich zawodników oraz organizatora zawodów dla naszego sponsora:

Relacje prasowe ("Czas Che?mna", "Nadwi?lanin")Gratuluj? wszystkim startuj?cym (ciesz? si? ?e z roku na rok Wasza forma ro?nie i wida? efekty Waszej pracy) natomiast naszemu sponsorowi kolejny raz dzi?kuj? za wspania?e nagrody dla zawodników!

Do zobaczenia w przysz?ym roku!
Pozdrawiam
Organizator zawodów
Krzysztof Jaruszewski
.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.02
4,908,485 Unikalnych wizyt